شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سبحان_دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:50
آخرين قيمت 5,346 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,409 تعداد خريدار: 392 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,409 حجم معامله: 1,393,823 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,260 جمع معامله: 7,451,335,646 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com