شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سبحان_دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 6,055 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,279 تعداد خريدار: 1,457 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,279 حجم معامله: 4,545,501 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,996 جمع معامله: 27,523,362,638 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com