شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي سبحان انكولوژي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,766 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,888 تعداد خريدار: 295 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,888 حجم معامله: 809,228 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,691 جمع معامله: 3,047,894,005 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com