شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي سبحان انكولوژي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 15:15
آخرين قيمت 951 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 980 تعداد خريدار: 251 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 980 حجم معامله: 4,947,860 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 930 جمع معامله: 4,704,607,950 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com