شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مرآت پولاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,060 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,060 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,060 حجم معامله: 53,018 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,060 جمع معامله: 162,235,080 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com