شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مرآت پولاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:02/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:45
آخرين قيمت 2,366 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,366 تعداد خريدار: 122 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,366 حجم معامله: 1,373,902 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,366 جمع معامله: 3,250,652,132 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com