شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آلومراد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 19,286 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,292 تعداد خريدار: 572 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,292 حجم معامله: 739,468 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19,199 جمع معامله: 14,261,478,944 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آلومراد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
آلومراد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
آلومراد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/05/1391
آلومراد- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
آلومراد- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
آلومراد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
آلومراد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88786835-88797223
فاكس: 88786835
آدرس: خيابان گاندي،كوچه 21،پلاك5 كارخانه:قزوين،بلوارآيت ا...خامنه اي جنب شركت آلومتك
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com