شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
خاک نسوز آباده در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:06/12/1397 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:40
آخرين قيمت 2,396 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,000 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,000 حجم معامله: 135 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,000 جمع معامله: 945,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com