شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کاشی صدف در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:22/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,877 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,937 تعداد خريدار: 36 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,937 حجم معامله: 130,232 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,680 جمع معامله: 504,885,912 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com