شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:12/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 2,520 درصد تغییر: 24 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,100 تعداد خريدار: 69 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,100 حجم معامله: 1,521,320 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,191 جمع معامله: 3,833,343,920 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com