شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:25
آخرين قيمت 1,116 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,135 تعداد خريدار: 2,480 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,135 حجم معامله: 45,628,380 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,101 جمع معامله: 50,902,658,552 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري خوارزمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 - سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان 24/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com