شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 1,397 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,420 تعداد خريدار: 1,955 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,420 حجم معامله: 31,878,050 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,381 جمع معامله: 44,549,008,804 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري خوارزمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 - سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان 24/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com