شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت بندر عباس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 15:15
آخرين قيمت 14,593 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,800 تعداد خريدار: 664 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,800 حجم معامله: 3,829,250 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,365 جمع معامله: 55,880,329,970 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
پالايش نفت بندرعباس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
پالايش نفت بندرعباس - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/07/1391
پالايش نفت بندرعباس - شفاف سازي (به پيوست) 03/07/1391
پالايش نفت بندرعباس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/06/1391
پالايش نفت بندرعباس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 01/06/1391
پالايش نفت بندرعباس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 01/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com