شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند قزوين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 12,145 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,400 تعداد خريدار: 576 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,400 حجم معامله: 1,320,473 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,894 جمع معامله: 16,037,112,041 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند قزوين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/04/31 (حسابرسي شده) 06/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/04/31 (حسابرسي شده) 06/09/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/04/31 (حسابرسي شده) 21/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده) 08/08/1391
قند قزوين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 08/08/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 66435306*66945816
فاكس: 66435307
آدرس: بلوار كشاورز- بين خ كارگر و جمالزاده- كوچه شهيد حمصيان-پ 121- طبقه همكف- واحد 1 جنوبي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com