شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند مرودشت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:25
آخرين قيمت 8,448 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,699 تعداد خريدار: 189 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,699 حجم معامله: 381,957 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,301 جمع معامله: 3,226,824,257 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند مرودشت - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 15/08/1391
قند مرودشت - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي نشده) 14/08/1391
قند مرودشت - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 10/08/1391
قند مرودشت - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 10/08/1391
قند مرودشت - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 (حسابرسي نشده) 20/06/1391
قند مرودشت - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 05/06/1391
قند مرودشت - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/01/31 05/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-5-6646870
فاكس: 66468703
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com