شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/31
تثبیت شده:31/06/1398 آخرين اطلاعات:31/06/1398   ساعت: 13:00
آخرين قيمت 33,197 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 33,197 تعداد خريدار: 67 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 33,197 حجم معامله: 676,495 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 33,197 جمع معامله: 22,457,604,515 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند اصفهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 23/08/1391
قند اصفهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
قند اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
قند اصفهان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 01/07/1391
قند اصفهان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
قند اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
قند اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 17/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44-66420014
فاكس: 44-66420014
آدرس: انتهاي بلوار كشاورز- مابين كارگر و جمالزاده- كوي نمديان- پ 121- طبقه 2
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com