شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 13,511 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,975 تعداد خريدار: 350 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,975 حجم معامله: 338,845 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,310 جمع معامله: 4,578,145,275 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شهد(قند خوي) - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 14/09/1391
شهد(قند خوي) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/07/30 14/09/1391
شهد(قند خوي) - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 23/08/1391
شهد(قند خوي) - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي دوره مالي منتهي به 31/04/91 (به پيوست) 22/08/1391
شهد(قند خوي) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 10/08/1391
شهد(قند خوي) - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 08/08/1391
شهد(قند خوي) - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 08/08/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88809078-9
فاكس: 88809080
آدرس: تهران ميدان فردوسي ، ساختمان شهد ، طبقه ششم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com