شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان فارس و خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:35
آخرين قيمت 3,517 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,660 تعداد خريدار: 2,818 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,660 حجم معامله: 43,486,827 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,374 جمع معامله: 152,947,213,470 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان فارس و خوزستان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 06/09/1391
سيمان فارس و خوزستان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 16/08/1391
سيمان فارس و خوزستان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/08/1391
سيمان فارس و خوزستان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 19/07/1391
سيمان فارس و خوزستان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 04/07/1391
سيمان فارس و خوزستان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/02/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/07/1391
سيمان فارس و خوزستان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/05/31 03/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88759648*88736332
فاكس: 88736323
آدرس: خ بهشتي- خ پاكستان- كوي 4- پ 4
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com