شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان فارس و خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:29/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,509 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,689 تعداد خريدار: 3,988 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,689 حجم معامله: 29,945,545 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,445 جمع معامله: 105,076,219,521 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان فارس و خوزستان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 06/09/1391
سيمان فارس و خوزستان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 16/08/1391
سيمان فارس و خوزستان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/08/1391
سيمان فارس و خوزستان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 19/07/1391
سيمان فارس و خوزستان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 04/07/1391
سيمان فارس و خوزستان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/02/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/07/1391
سيمان فارس و خوزستان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/05/31 03/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88759648*88736332
فاكس: 88736323
آدرس: خ بهشتي- خ پاكستان- كوي 4- پ 4
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com