شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 15:05
آخرين قيمت 7,784 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,856 تعداد خريدار: 1,503 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,856 حجم معامله: 15,506,415 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,500 جمع معامله: 120,705,392,398 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(شركت صنايع سيمان گيلان سبز) 12/09/1391
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) 11/09/1391
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) (شركت سيمان لوشان) 28/08/1391
سيمان تهران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/07/1391
سيمان تهران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان تهران - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 (به پيوست) 15/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 2-678261-2-678391
فاكس: 66701738
آدرس: خ فردوسي ، خ كوشك ، خ انوشيرواني، پلاك 1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com