شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان اروميه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 4,475 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,689 تعداد خريدار: 510 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,689 حجم معامله: 2,633,415 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,357 جمع معامله: 11,785,595,406 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان اروميه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 29/08/1391
سيمان اروميه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 14/08/1391
سيمان اروميه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
سيمان اروميه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/07/1391
سيمان اروميه - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان اروميه -اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
سيمان اروميه- پيش بيني درآمد هر سهم 1391/12/30 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88748955*88735918
فاكس: 88730589
آدرس: خ شهيد احمد قصير (بخارست ) ،‌كوچه6 ، شماره 5، كد 15146 ، ص پ 1838-15815
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com