شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كگل-7433-1398/02/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:18/02/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 87 درصد تغییر: 112 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 90 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 90 حجم معامله: 71 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 80 جمع معامله: 7,898,040 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com