شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كگل-9500-1398/02/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:27/01/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:20
آخرين قيمت 100 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 100 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 100 حجم معامله: 47 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 100 جمع معامله: 6,006,600 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com