شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شپنا-11000-1398/03/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:26/01/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:40
آخرين قيمت 942 درصد تغییر: 109 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,000 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,000 حجم معامله: 230 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 890 جمع معامله: 216,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com