شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شپنا-10000-1398/03/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:26/01/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 15:00
آخرين قيمت 955 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,000 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,000 حجم معامله: 200 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 910 جمع معامله: 191,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com