شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 3,781 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,930 تعداد خريدار: 269 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,930 حجم معامله: 1,063,705 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,700 جمع معامله: 4,022,296,221 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
سيمان خزر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 29/07/1391
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 (اصلاح شده) 19/07/1391
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/06/31 (حسابرسي شده) 18/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88829563
فاكس: 88820188
آدرس: خ استاد مطهري ،خ سليمان خاطر ( اول امير اتابك ) ساختمان شماره 105، طبقه 1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com