شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-4600-1398/03/26 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:26/01/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:25
آخرين قيمت 385 درصد تغییر: 466 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 450 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 450 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 300 جمع معامله: 38,500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com