شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-4200-1398/03/26 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:02/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:35
آخرين قيمت 550 درصد تغییر: (21) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 550 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 550 حجم معامله: 10 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 550 جمع معامله: 5,500,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com