شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خودرو-3200-1398/03/19 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 15:05
آخرين قيمت 700 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 701 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 701 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 700 جمع معامله: 70,003,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com