شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-5556-1398/03/12 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:27/01/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 15:00
آخرين قيمت 405 درصد تغییر: 29 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 449 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 449 حجم معامله: 20 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 390 جمع معامله: 10,928,250 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com