شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-12000-98/02/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:25
آخرين قيمت 2,491 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,780 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,780 حجم معامله: 268 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,200 جمع معامله: 667,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com