شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند نقش جهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:19/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 15,853 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,900 تعداد خريدار: 118 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,900 حجم معامله: 557,644 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,000 جمع معامله: 8,840,419,800 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com