شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:15
آخرين قيمت 16,548 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 16,568 تعداد خريدار: 183 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 16,568 حجم معامله: 6,497,664 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 16,538 جمع معامله: 107,526,521,126 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com