شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/02/04
تثبیت شده:03/02/1398 آخرين اطلاعات:04/02/1398   ساعت: 14:25
آخرين قيمت 8,315 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,393 تعداد خريدار: 831 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,393 حجم معامله: 3,714,682 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,070 جمع معامله: 30,889,159,824 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com