شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مپنا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/31
تثبیت شده:31/04/1398 آخرين اطلاعات:31/04/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 7,238 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,440 تعداد خريدار: 1,277 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,440 حجم معامله: 10,596,035 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,180 جمع معامله: 76,690,002,918 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 11/07/1391
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 01/07/1391
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( قطعات توربين شهريار) 21/06/1391
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 20/06/1391
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/06/1391
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) - صورتهاي مالي سال مالي1390/12/29 ( توليد آب و برق قشم مپنا) 18/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 20-88795716
فاكس: 7-88795446
آدرس: بزرگراه آفريقا ، ضلع جنوبي چهار راه حقاني(جهان كودك) ، كوچه زوبين ، شماره 25
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Shahr Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com